Ajankohtaista

Kuulumisiamme ja ajankohtaisia asioita

Kerromme täällä uutisia, vinkkejä ja ajankohtaisia asioita. Mukavia lukuhetkiä!

Jos mielessäsi on aihe, ilmiö tai taloyhtiö, josta haluaisit lukea enemmän, anna meille juttuvinkki.

Isännöinti Vuorma Oy - Ajankohtaista

Miten osakkaan muutostyö­remontin vastuu ja kustannukset jakautuvat?

Asunto-osakeyhtiölaki määrittelee eri rakennusosien kunnossapitovastuun jakautumisen osakkeenomistajan ja taloyhtiön välillä. Vastuunjaon tulkitsemiseen on apuna vastuunjakotaulukko.

Osakkeenomistajalla on oikeus tehdä muutoksia huoneistonsa sisällä myös sellaisiin rakennusosiin, joiden kunnossapidosta vastaa taloyhtiö. Jos osakas haluaa omien tarpeidensa takia tehdä muutostöitä taloyhtiön kunnossapitovastuulla oleviin rakenteisiin, kyseessä ei ole kunnossapito, vaan muutostyö. Tällöin osakkeenomistaja vastaa kaikista muutoksesta aiheutuneista kuluista.

Esimerkiksi osakkeenomistajan tekemässä pesuhuoneremontissa joudutaan uusimaan taloyhtiön kunnossapitovastuulla olevat vesieristeet. Mikäli vesieristeitä ei muutoin tarvitsisi uusia, osakkeenomistaja vastaa itse myös näiden taloyhtiön vastuulla olevien vesieristeiden uusimisesta. Toki osassa taloyhtiöistä on voitu tehdä päätöksiä, että taloyhtiö osallistuu vesieristeiden uusimisen kustannuksiin ”kannustaakseen” osakkeenomistajia tekemään pesuhuoneremontteja.

Rakennustöitä säädellään monin viranomaismääräyksin. Määräykset koskevat rakennustyötä, eivät valmista rakennusta. Muutostyöhön ryhtyvä osakas joutuu usein huomaamaan, että muutostyössä joudutaan noudattamaan ankarampia määräyksiä kuin esimerkiksi taloyhtiön rakentamisaikana tai edellisen remontin aikana. Tämänkin vuoksi remontti vaatii huolellista suunnittelua ja varautumista. Muutostyötä teettävä osakkeenomistaja vastaa myös tällaisista suunnittelu- ja luvituskustannuksista.

Osakkeenomistajalla yhtiölle korvattavia kuluja saattavat olla myös ilmoituksen käsittelyä varten järjestettävän hallituksen kokouksen kokouspalkkiot, jos asiaa varten joudutaan pitämään ylimääräinen hallituksen kokous, sekä ilmoituksen arviointia varten tehtävistä selvityksistä aiheutuvat kustannukset.

Jos taloyhtiö myöhemmin oman kunnossapidon yhteydessä kunnostaa osakkaan omalla kustannuksella korjaaman rakennusosan ja osakkaan itse aiemmin tehdystä muutostyöstä syntyy taloyhtiölle säästöä, muutostyöhön ryhtynyt osakas voi saada tähän säästöön perustuvan hyvityksen.

Osakkaan muutostyön yhteydessä saatetaan havaita taloyhtiön vastuulla olevan rakennusosan kaipaavan kunnossapitoa. Tällöin osakkaan on syytä tarjota taloyhtiölle mahdollisuutta tehdä korjaus osakkaan remontin yhteydessä. Taloyhtiöllä ei kuitenkaan ole velvollisuutta tehdä sitä juuri tuolloin.

Mikäli osakas vaihtaa taloyhtiön kunnossa pitämät laitteet, kuten esim. suihkuhanan, sellaiseen malliin, jonka huoltokustannukset ovat taloyhtiön normaalitason laitetta kalliimmat, vastaa osakas ylimääräisistä kunnossapitokustannuksista.

Facebook
Twitter
Email
LinkedIn
WhatsApp

Tutustu digitaaliseen esitteeseemme